Lan hồ điệp nở bao lâu thì tàn?

Lan hồ điệp nở bao lâu?

Lan Hồ Điệp là một trong những loài hoa quý phái, lộng lẫy và sang trọng cho mọi không gian. Nếu biết cách chăm sóc thì lan Hồ Điệp sẽ rất lâu tàn và  có thể kéo dài đợt hoa từ 3-4 tháng, thậm chí 6 tháng. Và sau khi lan  hồ điệp  tàn nếu được chăm sóc tốt thì lan Hồ Điệp sẽ khỏe mạnh và sớm ra đợt hoa mới.

lan hồ điệp nở bao lâu5lan hồ điệp nở bao lâu3

Lan hồ điệp nở bao lâu?

Lan Hồ điệp nói chung khi có từ trên 4 lá là có thể phân hoá mầm hoa, dưới nách lá thường có 2 mầm chính và phụ. Mầm phía trên là mầm hoa nguyên thuỷ, mầm dưới là mầm dinh dưỡng. Các mầm này phát triển tới mức độ nhất định thì ngủ nghỉ. Trải qua thời gian xử lý nhiệt độ thấp (18 – 25oC) hoặc nhiệt độ chênh lệch ngày đêm từ 8 – 10oC  thì sẽ sinh ra mầm hoa. Tỷ lệ phân hoá hoa  có liên quan tới thời gian xử lý  và nhiệt độ thấp dài hay ngắn. Mỗi ngày xử lý nhiệt độ thấp 18 h thì tỷ lệ phân hoá hoa tới 100%. Số giờ xử lý nhiệt độ thấp càng ngắn, tỷ lệ phân hoá hoa càng thấp.

Với mức độ không gây cháy lá và  cường độ chiếu sáng càng mạnh (15.000 – 30.000 lux) thúc đẩy phân hoá hoa và sự ra hoa càng nhiều.

lan hồ điệp nở bao lâu1lan hồ điệp nở bao lâu2

Lan hồ điệp nở bao lâu?

Với cây non trồng từ nuôi cấy mô trong nhà điều tiết nhiệt độ và ánh sáng phải trải qua 16 – 20 tháng mới đem xử lý ra hoa (với cây con trồng bằng hạt phải sau 24 tháng). Lan Hồ điệp là loại cây hoa lâu năm. Nói chung  tuổi cây càng nhiều thì ra hoa càng nhiều, càng đều, hoa càng to và thời gian ra hoa càng dài.

lan hồ điệp nở bao lâu3lan hồ điệp nở bao lâu6

Khi cành hoa dài 5cm thì trên đỉnh ngọn xuất hiện một số lá bao. Khi cành hoa mọc dài 6,5cm thì trong lá bao phân hoá ra đài hoa .Và khi dài tới 10 – 15cm thì mới hoàn thành phân hoá hoa. Vì vậy  trong thời gian phân hoá hoa cần duy trì xử lý nhiệt độ thấp (18 – 25oC) hoặc nhiệt độ chênh lệch ngày đêm từ 8 – 10oC. Lan Hồ điệp có hoa tự liên tục (vô hạn) khi  đó việc xử lý nhiệt độ thấp càng dài thì hoa càng nhiều và  khoảng cách giữa các hoa càng ngắn. Nếu nhiệt độ trên 25oC thì không thể phân hoá hoa. Còn nếu  dưới 15oC thì mầm hoa bị rét hại, không ra nụ và  ra hoa. Từ khi xử lý lạnh tới khi ra hoa cần 110 – 130 ngày.

lan hồ điệp nở bao lâu7

Share this post