Cách xử lý bệnh vàng lá ở lan hồ điệp.

Bệnh vàng lá ở lan hồ điệp. Bạn đã bao giờ gặp tình trạng chậu lan hồ điệp của mình tự nhiên xuất hiện các biểu hiện như: vàng lá, hoa ,thúi nụ, rụng hàng loạt và  lá úng chưa?,.Hãy cùng chúng tôi  tìm hiểu cách khắc phục hiện trạng trên nhé. Trước tiên bạn  cần “chẩn đoán bệnh” cho cây hồ điệp và  bạn hãy cần lấy cây ra khỏi chậu để quan sát. Chắc hẳn do việc tưới nước không đúng [...]