Kích thích lan hồ điệp ra hoa đúng dịp tết

lan hồ điệp ra hoa đúng dịp tết. Để kích hoa lan hồ điệp nở theo ý muốn của mình thì các bạn nên  áp dụng phương pháp  linh hoạt và cẩn thận khi sử dụng hàng loạt. Có những điều kiện cần và đủ nên các bạn cần chú ý nắm lấy những điểm cần thiết. *Điều kiện cần :Phải chọn cây lan khỏe mạnh, ít nhất là 4 lá trở lên, kiến nghị là cây 6 lá tốt hơn, không [...]