Kỹ thuật kích lan hồ điệp ra hoa vào đúng tết

Kích lan hồ điệp ra hoa.

Cây lan Hồ Điệp trưởng thành thường có 4 lá trở lên. Trong nách lá của cây có 2 thể tiền chồi chính và phụ, chồi mọc bên trên có vẻ to hơn là chồi mọc sơ cấp, còn chồi mọc dưới lá là chồi dinh dưỡng sơ cấp. Những chồi sơ cấp này phát triển đến một giai đoạn nhất định thì rơi vào trạng thái ngủ. Xử lý cây ở nhiệt dộ thấp (18 – 25oC) hoặc trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ ngày đêm 8 – 10oC sẽ mọc ra chồi hoa. Tỷ lộ phân hoá của chồi hoa có quan hệ với thời gian ngắn dài của ngày xử lý lạnh. Mỗi ngày xử lý lạnh kéo dài liên tục 18 giờ, thì tỷ lệ phân hoá tạo chồi hoa đạt 100%, mỗi ngày thời gian xử lý càng ngắn thì tỷ lệ chồi hoa càng giảm. Qua hàng loạt thử nghiệm xử lý nhiệt ở các biên độ thay đổi ngày đêm (26/16, 26/14, 24/16, 24/14) đã xác định biên độ nhiệt độ 24/14 tỏ ra có hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó đã sử dụng biên độ này để xử lý ra hoa cho lan hồ điệp.

kích lan hồ điệp ra hoa7kích lan hồ điệp ra hoa6kích lan hồ điệp ra hoa4kích lan hồ điệp ra hoa3

Kích lan hồ điệp ra hoa.
Chiếu sáng Trong khả năng không làm cho lá cây bị cháy nắng, nếu tăng cường độ chiếu sáng (15.000 – 30.000 lux) có thể thúc đẩy sự phân hoá ra chồi hoa, tăng tỷ lệ nở hoa. Tuổi cây Cây lan Hồ Điệp trồng trong các điều kiện thích hợp nhất thì phải mất 16-20 tháng mới ra hoa đợt đầu tiên. Lan Hồ Điệp là loại cây hoa lâu năm, thông thường mà nói thì tuổi cây càng cao thì độ nở hoa tập trung càng cao và số lượng hoa cũng tăng lên, đường kính hoa tăng và  thời kỳ ra hoa càng kéo dài.

kích lan hồ điệp ra hoa5kích lan hồ điệp ra hoa1kích lan hồ điệp ra hoa2

Kích lan hồ điệp ra hoa.
Với cây lan  nhiều tuổi và  diện tích lá lớn, có thể lùi thời gian lên núi một cách thích hợp nhất. Sau ngày 7 tháng 7 âm lịch một đến hai tuần hãy đưa lên núi xử lý thúc ra hoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích lá và sự phát dục của cành hoa có quan hệ tỷ lệ thuận rất rõ ràng. Diện tích lá càng lớn, thì phát hoa nảy mầm càng sớm, chồi hoa phát dục càng nhanh và cây hoa nở càng sớm.

 

Share this post