Kỹ thuật kích lan hồ điệp ra hoa vào đúng tết

Kích lan hồ điệp ra hoa. Cây lan Hồ Điệp trưởng thành thường có 4 lá trở lên. Trong nách lá của cây có 2 thể tiền chồi chính và phụ, chồi mọc bên trên có vẻ to hơn là chồi mọc sơ cấp, còn chồi mọc dưới lá là chồi dinh dưỡng sơ cấp. Những chồi sơ cấp này phát triển đến một giai đoạn nhất định thì rơi vào trạng thái ngủ. Xử lý cây ở nhiệt dộ [...]