chăm sóc hoa lan sau tết

cách chăm sóc hoa lan sau tết giúp cây vẫn phát triển tốt và ra hoa đợt sau

chăm sóc hoa lan sau tết. Sau khi chưng bày hoa lan hồ điệp chơi hết Tết ( Lan hồ điệp có thể nở khoảng 1.5-2 tháng sau khi trưng bày Tết mới tàn), đa phần hoa đã tàn. Nếu bạn không kịp thời xử lý chăm sóc đúng kỹ thuật thì cây hoa lan sẽ  dễ suy yếu khó phục hồi, hoặc cây có thể bị chết. muốn cho cây sống sót và nhanh phục hồi, ta nên dỡ [...]