các loại hoa lan tết

các loại hoa lan tết: so sánh hồ điệp với một số loại lan khác

Các loại hoa lan tết.  Theo kinh nghiệm trồng lan những loài lan nở vào dịp tết đa số là phong lan nói chung và phong lan hồ điệp nói riêng. Nếu bạn quan sát sẽ thấy những loài phong lan chỉ nở hoa vào một vài tháng trong năm .Vì vậy năm nay cây lan ra hoa vào mùa xuân thì sang năm cây cũng cho hoa nở vào mùa xuân. Nhưng cũng có thể sẽ bị xê dịch vài ngày [...]