thơ về hoa lan hồ điệp

Bài thơ về sự tích hoa lan hồ điệp

Thơ về hoa lan hồ điệp có rất nhiều, có người làm thơ khen hoa đẹp, có người làm thơ khen sự thanh cao quý phái của hoa. Nhưng bài thơ sau đây là bài thơ về một sự tích, gọi là sự tích hồ điệp. thơ về hoa lan hồ điệp Bài thơ về hoa lan hồ điệp có nội dung như sau: Nghìn ngày đợi chờ, trong lặng lẽ Em mong anh trở về Đã quá lời hẹn ước cùng nhau Mong cho [...]