Lan hồ điệp sau Tết và cách chăm sóc

Lan hồ điệp sau Tết cần chăm sóc đúng cách Chăm sóc lan hồ điệp sau Tết với việc dùng kéo cắt ngồng hoa, nơi cách mắt ngủ cuối cùng ở cần hoa 3 cm. Không nên cắt ở sát cần cuống, rất dễ làm dập gãy lá, dễ bị thối lan lẫn vào thân cây. Mắt ngủ còn lại ở cần hoa có khả năng cao cho ra cây con, hãy dùng bông y tế và chấm thuốc atonic [...]