Bệnh ở lan hồ điệp

Một số bệnh ở lan hồ điệp thường gặp và cách khắc phục

Bệnh ở lan hồ điệp thường gặp gồm 4 chứng bệnh: Thối lá – bacterial leaf rot, Thối rễ – bacterial root rot, Thối ngọn – Crown rot và Nấm – fungus 1 Bệnh ở lan hồ điệp- thối lá Khi lá bị thối thường có dấu hiệu một vết có thể là đậm hay nhạt hơn mầu của lá cây và lá cây chỗ đó thường mềm nhũn, có mùi và có thể loang to ra. Lấy dao hay kéo sắc tốt [...]