trồng lan hồ điệp ra hoa

trồng lan hồ điệp ra hoa

Trồng lan hồ điệp ra hoa vào đúng tết, việc chăm sóc, bón phân được tiến hành ngay từ 15-20 tháng 9 Âm Lịch cây phải nhú nụ rồi thì mới có khả năng nở hoa đúng Tết. trồng lan hồ điệp ra hoa vào tết Cách trồng lan Hồ Điệp ra hoa: Nhiệt độ và độ ẩm: Lan Hồ Điệp sống ở vùng rừng ẩm hoặc bên suối nên không cần lo về độ ẩm giữa mùa mưa và mùa khô nơi Hồ Điệp sinh [...]