tiểu cảnh lan hồ điệp

Tiểu cảnh vườn hoa lan hồ điệp

Tiểu cảnh vườn hoa lan hồ điệp được thực hiện bằng cách ghép các chậu cây hoa lan hồ điệp nhỏ. Để thực hiện ghép hoa lan hồ điệp, chúng ta cần có dớn (dzến) miếng, cây gỗ mục có hình dạng hoặc chiều cao theo ý muốn, phù hợp với bố cục tiểu cảnh,… Tiểu cảnh lan hồ điệp Tiểu cảnh vườn lan hồ điệp được xem như một tiểu cảnh trang trí, có thể được đặt nơi hành lang, ban công, đại [...]