Thông tin tổng quan về hoa lan hồ điệp

Thông tin về hoa lan hồ điệp: Lan Hồ Điệp được phát hiện năm 750. Đầu tiên được ông Rumphius xác định dưới tên là Angraecum album. Đến năm 1753, Linne đổi lại là Epidenndrum amabilis vào năm 1825, Blume một nhà thực vật Hà Lan định danh lại là Phalaenopsis amabilis Bl, tên này được dùng cho đến ngày nay. thông tin về hoa lan hồ điệp I. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN BỐ Tên khoa học của lan hồ điệp là Phalaenopsis sp, là [...]