thời gian ra hoa lan hồ điệp

Sự ra hoa của lan hồ điệp

Các giai đoạn phát triển của lan Hồ Điệp trong nhà kính có thể chia thành 4 các giai đoạn chính. Vậy thời gian ra hoa lan hồ điệp nằm trong giai đoạn nào? thời gian ra hoa lan hồ điệp Giai đoạn đầu tiên: (Kéo dài 22-27 tuần) Đây là giai đoạn phát triển từ cây trong ống nghiệm cho đến khi thành cây trung. Trong giai đoạn này là lúc ra cây con, thì cần tránh thay đổi điều kiện sống [...]