các bệnh thường gặp ở hoa lan hồ điệp

Các bệnh thường gặp ở hoa lan hồ điệp

Các bệnh thường gặp ở hoa lan hồ điệp phổ biến 4 chứng bệnh sau: Thối lá – bacterial leaf rot, Thối rễ – bacterial root rot, Thối ngọn – Crown rot và Nấm – fungus các bệnh thường gặp ở hoa lan hồ điệp 1.Thối lá là một trong các bệnh thường gặp ở hoa lan hồ điệp Khi lan bị thối lá, sẽ có  một vết đậm hay nhạt hơn mầu của lá cây. Lá cây chỗ đó sẽ mềm nhũn, có mùi và [...]