quy trình trồng lan hồ điệp

Quy trình trồng lan hồ điệp? Kỹ thuật trồng cây giống

Quy trình trồng lan hồ điệp như thế nào là đúng? Lan Hồ Điệp thường được nuôi trồng trong nhà kín bằng nguồn giống cấy mô và được trang bị lưới che, hệ thống quạt gió… để chủ động điều chỉnh lượng ánh sáng và nhiệt độ thích hợp trong từng giai đoạn tăng trưởng, phát triển cụ thể của cây. Bên cạnh đó, cần chú ý đến nguồn giống khỏe mạnh và  sạch bệnh và khả năng cung cấp với số [...]