quy trình kỹ thuật trồng hoa lan hồ điệp

Cách nhân giống lan hồ điệp

Quy trình kỹ thuật trồng hoa lan hồ điệp . Ngoài phương pháp gieo hạt, cấy mô và phương pháp tạo cây con trên trục phát hoa cũ không được đề cập ở đây. Loài lan Hồ điệp còn có 2 cách nhân giống : phương pháp cơ học, phương pháp kích thích tố quy trình kỹ thuật trồng hoa lan hồ điệp  +Quy trình kỹ thuật trồng hoa lan hồ điệp –Phương pháp cơ học: Đây là phương pháp dễ dàng nhất. [...]