Cách chăm sóc mua lan hồ điệp cấy mô

Mua lan hồ điệp cấy mô về ta phải xử lý như sau: a. Xử lý nấm bệnh trước khi trồng: – Giá thể là rêu khô (dớn trắng) được xử lý bằng chế phẩm EM, nồng độ 1ml/lít nước ngâm 30 phút, sau đó vắt sạch. – Trồng cây vào giá thể trong bầu có đường kính 5 cm lưu ý quấn giá thể quanh gốc cây đảm bảo chặt và sau đó đưa cây vào bầu. – Đặt cây trên [...]