lan hồ điệp tiếng anh là gì

Một số thuật ngữ tiếng anh chỉ lan hồ điệp

lan hồ điệp tiếng anh là gì? Một số thuật ngữ tiếng anh hay gặp mà những người chơi lan cần biết để có thể hiểu một cách dễ dàng nhất khi tham khảo các bài đọc và tài liệu tiếng anh về lan hồ điệp lan hồ điệp tiếng anh là gì? 1.Bloom: Nở – những bông hoa thực tế một khi chúng được mở. 2. Bud: Nụ – hoa trước khi nó được mở ra. 3. Column: Cột -, tròn, mở rộng [...]