Lan hồ điệp thối rễ và những nguyên nhân

Lan hồ điệp thối rễ do nhiều lí do Hoa lan hồ điệp thối rễ do di chuyển thay đổi vùng khí hậu,tiểu khí hậu cũng có thể làm cho cây không ra rễ mới, nhiều trường hợp đến 6 tháng vẫn không thể ra rễ mới, nhưng cây hoa vẫn mạnh khoẻ. Thế nhưng vào mùa thích hợp chúng có thể sẽ ra rễ và giả hành chắc khoẻ. Hoặc hoa bị thối rễ bởi di chuyễn dời đổi chỗ của cây [...]