Lan hồ điệp thối lá và cách chữa trị

Lan hồ điệp thối lá do bị nấm Hoa lan hồ điệp rất dễ bị thối ngọn, thối phần rễ và cuối cùng là thối lá. Thông thường, có một dấu hiệu đầu tiên chính là chiếc lá bị vàng. Bởi loại nấm này sẽ có thể giết chết hoa lan của bạn chỉ trong một vài ngày, bạn cần ngay lập tức loại bỏ để tránh sự lây lan bệnh, sau đó nên nhúng nó vào trong dung dịch từ [...]