Tại sao lan hồ điệp bị héo rễ nhiều?

Lan hồ điệp bị héo rễ nhiều Vấn đề chậm ra rễ của lan hay đen đầu rễ là do cây lan bị đen đầu rễ khi bám xuống giá thể hay không chịu ra rễ có thể do các nguyên nhân sau: Lan hồ điệp bị héo rễ nhiều 1)lan hồ điệp bị héo rễ lan hồ điệp bị héo rễ hoặc tưới xả nhiều lần hoặc  kích thích lại bằng B1 cho ra rễ. Bạn nên xử lý thật tốt [...]