Hướng dẫn cách ươm lan hồ điệp

Hướng dẫn cách ươm lan hồ điệp. Hiện nay người ta thường nhân giống hồ điệp với số lượng lớn bằng phương pháp cấy mô. Nhưng đối với những người đam mê lan thì chỉ mua vài chậu hồ điệp để chơi thì nhân giống bằng phương pháp cấy mô gần như là bất khả thi. Phương pháp cho Hồ điệp sinh cây ky (keiki) trên các mắt của ngồng hoa: Chắc các bạn cũng thắc mắc rằng “nhân giống bằng cách [...]