Hướng dẫn cách chăm sóc lan hồ điệp sau tết

Hướng dẫn cách chăm sóc lan hồ điệp sau tết. Sau Tết thì đa phần hoa trên các nhánh Lan Hồ Điệp đều đã bị  héo. Vì thế chúng ta cần đặc biệt chăm sóc hồ điệp để cây tiếp tục ra hoa vì Lan Hồ Điệp có sức sống rất là cao. Trong những ngày giáp Tết thì Lan Hồ Điệp là loại hoa được chơi nhiều nhất sau Mai vàng ở miền Nam, hay Hoa Đào ở miền Bắc. [...]