Cách trồng hoa địa lan sau Tết

Cách trồng hoa địa lan sau Tết với chất trồng tốt Chất trồng cần phải có độ thoát nước, hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp chống thối rễ, độ thông thoáng tốt, chi phí hợp lý. Nhằm đáp ứng các mục tiêu này thì chất trồng phải là hỗn hợp. Tiêu chuẩn chất trồng sử dụng sẽ là hỗn hợp gồm vỏ thông, than củi, đá. Lót một ít sỏi hạt đậu ở đáy chậu. Sau đó hãy bắt đầu với [...]