chăm sóc lan hồ điệp khi ra hoa

chăm sóc lan hồ điệp khi ra hoa

Chăm sóc lan hồ điệp khi ra hoa. Những cây lan đã trưởng thành, là những cây đã ra hết lá non, có ít nhất khoảng 3-4 cặp lá là những cây chuẩn bị ra hoa. Cây có 3-4 cặp lá sẽ sớm cho hoa Từ khi cây hồ điệp bắt đầu ra vòi thì khoảng 50- 60 ngày sau đó, hoa lan hồ điệp sẽ nở. Hồ điệp ra vòi Cách chăm sóc lan hồ điệp khi ra hoa? Khi những nụ hoa [...]