Bệnh thối lá ở lan hồ điệp

bệnh thối lá ở lan hồ điệp phải xử lý ra sao?

Bệnh thối lá ở lan hồ điệp. Không hiểu  tại sao vào dịp mưa nhiều trong mùa mưa vừa qua trên lá non thỉnh thoảng thấy có một chấm nhỏ nhìn như bị phỏng nước sôi  sau đó nhanh chóng lan rộng dần ra cả lá rồi biến thành màu vàng nâu và  mọng nước.  Vâng, đó chính là dấu hiệu của bệnh thối lá ở lan hồ điệp do mưa nhiều. Bệnh thối lá ở lan hồ điệp. Những dấu hiệu [...]